Екип

Татяна Христова Форева
(Директор)

Родена: 1954г. – гр. Хасково
Образование: Магистър – НХА – София
специалност: „Керамика”

Злати Русев Гочев
(Уредник)

Роден: 1983г. – гр. Хасково
Образование: Магистър – НХА – София
специалност: „Консервация и реставрация”

Донка Данаилова Паскова
(Уредник)

Родена: 1959 г. – гр. Нова Загора
Образование: Бакалавър – ПУ „П. Хилендарски” - Пловдив
специалност: „Теория и история на изобразителното изкуство”

     

Милена Тенчева Апостолова
(Уредник)

Родена: 1974г. – гр. Хасково
Образование: Бакалавър – ПУ „П. Хилендарски” - Пловдив
специалност: Начална училищна педагогика

Иванка Димитрова Илиева
(Хигиенист)

Родена: 1969 г. – гр. Харманли
Образование: средно