"Пътят на художника"

Проектът "Пътят на художника", реализиран в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРНЕТ - ИПП България -Турция 2014-2020, в партньорство между Сдружение "Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция" /Република България/ и Кметство Чамлъджа /Република Турция/, презентира чрез изложба в Галерия "Атанас Шаренков", културното наследство в районите на Община Ивайловград и кметство Чамлъджа /Турция/.  В експонираната изложба в галерията, бяха показани художествените творби - живопис и фотография на автори - участници в проекта. Изложбата бе представена от Бисера Йосифова - изкуствовед и куратор на пътуващата експозиция. Инициативата радва ценителите на ХГ"Атанас Шаренков" близо месец.