"Сътворено от хартия" - изложба във "Форум"

В експозицията са представени част от творбите на български и френски автори. Проектът е своеобразен артистичен диалог, стимулирайки обмена на творби, в които хартията е вдъхновител на артистична позиция. Организациите Traffic d'art/Страсбург/ и Advertising Artists/София/ влизат в пряка колаборация по темата, като представят поредица от национални автора, чиито произведения са вдъхновени от хартията.