IV Международна приятелска изложба на картини"

38 творци на изобразителното изкуство от Турция гостуват със свои произведения в галерия "Форум" Хасково. В изложбата са представени произведения смесена техника на автори от цялата страна. 

"Рисунка в чекмедже"

"Рисунка в чекмедже", е заглавието на изложбата, с която се представят в галерия "Форум", възпитаниците на школа "Колорит " при ОНЧ "Заря - 1858" град Хасково.

"Пространството Х 3"

Обща изложба на младите автори Даниел Русев, Диана Тодорова, Петя Иванова, възпитаници на проф. Николай Майсторов. Експозицията включва фигурални композиции - голо тяло.

ALTEREGO

Другото Аз, е това, което всеки ще открие в новата изложба в галерия "Форум". В подредената експозиция се представят творби на млади автори от София. В живописните платна и пластики, художничките отправят своята творческа провокация към публиката. Предложената експозиция от сдружение " Advertising Artists, е дело на Цветелина Анастасова - куратор на изложбата. Проявата в галерия "Форум" е част от програмата на Община Хасково посветена на  Празниците за дебютна литература "Южна пролет" 2018 г.

"Пътят на художника"

Проектът "Пътят на художника", реализиран в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРНЕТ - ИПП България -Турция 2014-2020, в партньорство между Сдружение "Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция" /Република България/ и Кметство Чамлъджа /Република Турция/, презентира чрез изложба в Галерия "Атанас Шаренков", културното наследство в районите на Община Ивайловград и кметство Чамлъджа /Турция/.  В експонираната изложба в галерията, бяха показани художествените творби - живопис и фотография на автори - участници в проекта. Изложбата бе представена от Бисера Йосифова - изкуствовед и куратор на пътуващата експозиция. Инициативата радва ценителите на ХГ"Атанас Шаренков" близо месец.  

"Сътворено от хартия" - изложба във "Форум"

В експозицията са представени част от творбите на български и френски автори. Проектът е своеобразен артистичен диалог, стимулирайки обмена на творби, в които хартията е вдъхновител на артистична позиция. Организациите Traffic d'art/Страсбург/ и Advertising Artists/София/ влизат в пряка колаборация по темата, като представят поредица от национални автора, чиито произведения са вдъхновени от хартията.